שרון ישראלי

שרון ישראלי

מנהל מחלקת אינטגרציה

פרטנר

הרצאות מפי שרון ישראלי:

דוברים נוספים באירוע המשכיות עסקית: עבודה מרחוק בעידן הקורונה ובהמשך - מפגש 3 בסדרה

Open Accessibilty Menu